Sieu mau viet nam

[TRAILER] TUYỂN SINH SIÊU MẪU VIỆT NAM 2015
CHUNG KẾT SIÊU MẪU VIỆT NAM 2013
SIÊU MẪU VIỆT NAM : TRAILER CHUNG KẾT
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Lê Thanh Phương Thảo
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Lưu Ái Ly
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Hoàng Nam
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Đinh Thanh Tuấn
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Trần Bảo Uyên
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Phan Hà Phương
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Trần Mai Phương
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Lê Thị Thùy Trang
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Lê Thị Kim Oanh
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Đặng Thanh Long
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinhNguyễn Duy Linh
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Nguyễn Thị Kim Nhung
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Nguyễn Hoàng Tuấn
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Ninh Thị Phương
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Tạ Huy Hoàng
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Trần Mỹ Huyền
Video tự giới thiệu bản thân - Thí sinh Bùi Thành Trung
Siêu Mẫu Việt Nam 2012 - Xử lý tình huống
Siêu Mẫu Việt Nam 2012 - Khiêu Vũ